Kravlegård 2018 – 1. gang

Lidt teori:

Vi starter der, hvor vi har været så tit: Belysningen.

Kameraet har en lysmåler, der som udgangspunkt vil sikre et velbelyst bilede. Når kameraet står på automatik (fx P) kombinerer det de tre faktorer; lukkertid, blænde og iso efter den besked, det får fra lysmåleren.

Lukkertid: Fortæller, hvor længe, der bliver lukket lys ind på sensoren. Vi taler om brøkdele af et sekund, fx 1/125 sek.

Blænde: Fortæller, hvor stor åbning, der er i objektivet i den tid, lukkeren er åben. Stort hul gir meget lys, lille hul lidt lys. Stort hul=stor blænde=meget lys=lille tal, fx 2,8 (fordi her også er tale om en brøk). Lille hul=lille blænde=lidt lys=stort tal, fx 11.

Iso: Hvor meget lys behøver sensoren, for at billedet bliver korrekt belyst (som lysmåleren ber om).

Ok, kameraet kan altså på P kommunikere med lysmåleren og kombinere de tre faktorer til et fornuftigt billede. Hvorfor så ændre på det?

Lukkertiden styrer også, om dit billede bliver rystet eller ikke. Hurtig lukkertid= dit billede bliver ikke rystet. Lang lukkertid: Billedet bliver måske rystet, eller du kan illustrere bevægelse i billedet vat at noget af det er sløret.

Blænden styrer også dybdeskarpheden. Stor blænde=lille dybdeskarphed. Lille blænde=stor dybdeskarphed. Obs: De fleste objektiver tager de skarpeste, mest kontrastrige billeder på midterblænder, 8-11, mens de ofte er ret dårlige på de allermindste blænder som 16-22.

Når du skruer op for iso, bliver dine billeder mere kornede og støjfyldte, mens skarpheden falder.

Alt efter hvilken af de tre ovennævnte faktorer, der er vigtig, kan der altså være god grund til at tage styring over kameraet.

Øvelse 1.

Du skal bruge kamera med normalzoom og stativ. Hvis der er IS (optisk billedestabilisering), skal det slås fra.

Sæt kamera på T/Tv/S (T for time (tid), S for shutter (lukker)) – på dansk kalder vi det lukkerprioriteret iso på auto. Nu styrer du selv lukkertiden (altså, vi prioriterer lukkertiden over iso og blænde), mens kameraet kombinerer blænde og iso, så de passer til din lukkertid og lyset. Gå udenfor i dagslys og sæt dit objektiv på ca. 35 mm.

Opgave 1:

Tag to billeder håndholdt af samme motiv, først på 1/15 sek og derefter på 1/125 sek. Når du får billederne ind i pc’en, så se, om du kan se forskel. Er de lige skarpe? Er de ens belyst? Kig også på EXIF. Hvordan har iso og blænde ændret sig i forhold til den lukkertid, du valgte?

Opgave 2:

Find en vej, hvor der kører biler. Sæt kameraet på stativ. Stil dig i rabatten eller på fortovet, vinkelret på vejbanen. Du skal fokusere manuelt på vejbanen, der hvor bilerne kører. Tag nu tre billeder af biler, der kører forbi på hhv. 1/15, 1/125 og 1/500 sek. Hvis det er nødvendigt for at få hele bilen med, må du godt zoome ud.

Se forskellen på bilerne hjemme på pc-en. Passer dit resultat mon med det, jeg påstod ovenfor om lukkertiden?

Opgave 3:

Hjemme foran huset (eller et andet sted) sætter du lukkertiden til 1/15 sek og tager et billede af dit hus på 18mm og derefter et på 55mm (husk lige at få slået autofokus til igen). Kig på billederne og se, om de er lige skarpe/uskarpe.

Opgave 4:

Måske gav opgave 3 et fingerpeg om, hvor lang lukkertid, du har brug for for at holde kameraet stille. Tag flere billeder på forskellige brændvidder og lukkertider for at finde frem til, hvilken lukkertid du kan bruge på hvilken brændvidde og forvente billeder, der ikke er rystede.

Slå nu din IS til og se, hvor meget den hjælper dig. (Det skulle gerne vise sig, at du kan få ikkerystede billeder på en længere lukkertid, når IS er slået til, men hvor meget er individuelt for forskellige kameraer/optikker og for den enkelte fotograf).

 

God fornøjelse