20131128 RegionSyd IMG 6813

28/11 Afvikling af Region Syds efterårskonkurrence.

 

Næstved stod for afviklingen og rummet var fyldt med ca. 60 mennesker.

Peter Johansen fra "Negativ Roskilde" leverede en solid dommergennemgang.

20131128 RegionSyd IMG 6815

 

Vi fik følgende placeringer:

Serier:

6 - Jørgen Kryger Hansen

 

Farve-papir

9 - Elsa Angen

10 - Kjeld Andresen

13 - Hans Duggen

20 - Ruth Duggen

 

Monochrome


1 - Britta Larsen

2 - Hans Christian Nielsen

5 - Hans Duggen

7 - Elsa Angen

14 - Jørgen Erik Nielsen

18  Hans Christian Nielsen

20 - Lønning Christoffersen

 

Alt i alt et resultat vi kan være tilfreds med især i monochrome.

 

20131121 Anne Gyrite  IMG 6783

Klubaften 21/11
Afvikling af klubkonkurrence 4/2013

 

Aftenens dommer var kunstneren Anne Gyrite Schütt fra Norre.

Det er altid spændende at have en dommer fra et miljø, der ikke er fotomiljøet.

20131121 Anne Gyrite  IMG 6784

og Anne afleverede da også en rigtig spændende præstation.

 

Der blev set ting og vinkler, som vi ikke normalt selv ser, og det var spændende at høre en kunstners tilgang til vore billeder.

 

Derudover har Anne et fotoprojekt i "støbeskeen" hvor vi kan komme indover. Lovende for fotofremtiden.

 

20131114 IMG 6780

Klubaften 14/11

 
Renate og Klaus fra Lübeck Fotoklub afleverede de store rammer med billederne fra fællesudstillingen, der dermed er slut. Vi afgjorde at rammerne var klubbens til en ny udstilling.

 

20131114 IMG 6783

 

 

Der blev afleveret billeder til "årets billede", og der blev holdt afstemning om månedens billede.

 

Vinder af månedens billede blev:

Monochrome: Hans Duggen

Farve-papir: Lene Hansen

 

20131107 Billeder a IMG 6740

Klubaften 7/11


Jørgen Erik og Hans Christian førte og gennem to verdener.

Jørgen Erik fortalte og viste billeder fra et spændende krydstogt fra Moskva til St. Petersborg.
Normalt en tur der ikke lige forbindes med at der sejles mellem de to byer. Men ud over bådfarten var en masse gode billeder fra både Moskva og St. Petersborg.

20131107 Billeder b IMG 6741

Hans Christians billeder var træbåde fra Fejø, med masser af spændende billeder og en masse god information om hvordan livet tager sig ud på frugtbådene, og med et lys som ikke kan fotograferes andre steder end på havet.

Det blev en uforglemmelig aften med både information og billeder ud over det sædvanlige.

 

20131031 Aflevering til klubkonkurrence IMG 6733

31/10 Aflevering til klubkonkurrence


Det er sjældent at der afleveres så mange billeder til en klubkonkurrence.
87 billeder i alt.
60 farve og 27 mono.

 

20131031 Aflevering til klubkonkurrence IMG 6735

 

Det bliver spændende at se Gyrittes afgørelse når der skal frasorteres 47 farvepapirbilleder, for alle billeder aspirerer blandt de 20, der skal udtages.

 

20131024 Scanning Kjeld

24/10 Negativscanning


Kjeld viste os hvordan man professionelt kan scanne gamle negativer.

20131024 Scanning Kjeld b

Det var det helt store udstyr Kjeld medbragte, og resultaterne blev herefter også perfekte, med scanninger der kunne gå op til 650 Mb i billedstørrelse.

 

En helt igennem lærerig aften med masser af udstyr ud over det sædvanlige.

 

20131017 Billedgruppe

17/10 Billedgruppe


Det er efterårsferie, og derfor ikke forventeligt at der mødte ret mange.

Der var en del billedvisning.
Hans, Ruth og Jørgen Erik havde medbragt billeder til tavlen.

 

20131017 Billedgruppe a

 

En aften med "billedgruppe", og uden program kan give masser af tid til debat om egne billeder.

 

20131010 Marianne Ottosen 1

10/10 Afvikling af klubkonkurrence 3/1013


Når vi beder Marianne Ottosen fra Næstved om at være dommer går vi ikke forgæves efter det bedste.

 

Marianne havde virkelig ydet en stor indsats, og havde set små detaljer i billederne, som selv autor ikke har opdaget endnu.

20131010 Marianne Ottosen 2

Når så Tine har fødselsdag og medbringer kage til kaffen, så har vi nået den fuldendte aften.

 

Der blev uddelt diplomer der var nytegnet af Britta, og iøvrigt har vakt stor beundring for sit kreative indhold.

20131010 Marianne Ottosen 3

 

20131009 Rudy Hemmingsen 1

Region Syd d. 9/10

 
Region Syd havde arrangeret en foredragsaften med Rudy Hemmingsen.

 

Rudy er kendt i vide kredse for fremragende fotografi, og han skuffede heller ikke.

Tålmodighed for at fange det rette lys, var et gennemgående tema i Rudys "Stevns Klintbilleder".

 

Men Der blev også vist billeder fra de første fotoår i den analoge tilværelse.

 

Aftenen blev holdt i Vordingborg hvor Vordingborg Fotoklub havde sørget for rammerne.

 

 

20131003 Johnny Blaabjerg Dyg

3/10 Gæst i klubben

 

Gæst i klubben var Johnny fra Helsingør.
Og Johnny leverede "varen" både med billeder og underholdning.

 

20131003 Johnny Blaabjerg Dyg a

 

En rigtig velbesøgt klubaften hvor der også var tid til humor og de muntre bemærkninger.

 

20131003 Johnny Blaabjerg Dyg b

 

Johnny viste et rigt og varieret billedsortiment, der bar præg af at Johnnys optagelser næsten allesammen var af eller med mennesker.

Og det er kke lige det vi er mest vant til i klubben.

 

 

 

20130927 Reg Syd aflevering 

 

 26/9 Aflevering til Region Syds efterårskonkurrence.

 

Der er byttet om på to afleveringsaftener, så der kan afleveres næste gang også.

Til gengæld blev der vist mange flotte afleveringer i dag.

 

20130927 Reg Syd aflevering a

 

Isæt Hans's serie vakte meget moro for sit humoristiske indhold.

 

20130920 Oreby Kro 1

19/9 Fototur til Oreby

 

Lyset slukker hurtigere nu, så derfor var 19:00 ved at være sidste frist for at få billeder.

 

20130920 Oreby Kro 2

 

Men det lykkedes idet der var godt lys til næsten 20:00, og der var desuden mange gode motiver.

 

Aftenen sluttede med kaffe og kage på Oreby Kro, som Elsa havde arrangeret, og det var ikke just stilhed, der prægede kaffen.

En rigtig god fotoaften.

 

Billedet af fotogruppen er taget af Kjeld derfor ikke er med på billedet.

 

Fototur til Budapest

Klubaften 12/9 Billedgruppe

 

20130905 Klubaften IMG 6464

Klubaften 5/9 månedens billede.

 

Der var ikke det store fremmøde men nok til en god afvikling.

Karsten lille program til en tablet viste sit værd, og vinderne kunne hurtigt findes.

 

I Farve blev

Kjeld Andresen vinder

og

i Mono blev

Lønning Christoffersen vinder.

 

Der blev informeret om naturfotoweekenden d. 17/18/19 januar 2014 på Naturskolen i Maribo.

20130905 Klubaften a IMG 6466

 

Guldborgsund IMG 6228

Aflevering af billeder til klubkonkurrence 29/8


Der var ikke alene mødt mange medlemmer. Der blev også afleveret mange billeder til konkurrencen.

89 stk. for at være helt nøjagtig.

Og, som sædvanligt, er det billeder ef meget høj kvalitet.

 

Vi byder også velkommen til et nyt medlem - Mariann fra Rødby.

Planlægning af program 22/8

Der var kun mødt ganske få medlemmer op til programlægningen, og det er vist mange år siden vi har været så få til en mødeaften.
De fremmødte lagde program indtil 24/10, idet den resterende del burde være med indflydelse fra flere medlemmer.


20130815 Generalforsamling a IMG 6423 

Generalforsamling d. 15/8

Generalforsamlingen indledtes med en lille let anretning, hvorefter vi gik over til den egentlige generalforsamling.

Til ordstyrer valgtes Bent Christiansen.

Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år blev godkendt, ligeledes kassererens regnskab.

Til bestyrelse valgtes:

Jørgen Kryger Hansen
Lene Hansen
Britta Larsen (Nyvalg)

Til bestyrelsessuppleanter valgtes:

Bent Christiansen
Lønning Christoffersen

Til revisor valgtes:

Elsa Angen og

Som revisorsuppleant valgtes:

Jørgen Erik Nielsen

Kontingentet blev fastsat til uændret (dog differentieret for Maribo Fotogruppe)

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Under eventielt blev Elsas opnåelse af AFIAP-titlen hædret.

Generalforsamlingen sluttede med kaffe og pandekager.

20130815 Generalforsamling b IMG 6421