Klubaften 18/12-2008

Klubaftenen var programsat til en billedmappe, der dog aldrig dukkede op.

I stedet benyttede de fremmødte aftenen til at rydde lidt op i de billedbunker, hvor man ikke er helt sikker på autorer m.v.

Klubaften20081211

Klubaften d. 11/12-2008

Juleafslutningen med medbragt mad. Der blev raflet om pakker, drukket gløg. øl. vin og kaffe.

Alt som traditionerne foreskriver-

Årets fotografer blev fundet

I Farve-papir blev:
Lene Hansen - årets fotograf
Her er billedet der blev afleveret d. 13/11 og som blev vinderbilledet.

I Monochrome blev:
Hans Duggen - årets fotograf

Ekstraordinær generalforsamling

D. 9/12 afholdt klubben ekstraordinær generalforamling.

Bestyrelsen havde indkaldt med et punkt på dagsordenen:
Valg af ny bestyrelse

Følgende blev valgt til ny bestyrelse i Maribo Fotoklub:

Jesper Grundtvig
Henning Andersen
Leif Rasmussen

Som suppleant valgtes:
Villy Poulsen

Som revisor valgtes:
Hans Duggen

Som revisorsuppleant valgtes:
Bent Christiansen

Klubaften d. 4/12-2008

Årets sidste klubkonkurrence 4/2008 blev afgjort af SDF's billedsekretær Tommy Jacobsen.

Tommy var, som sædvanligt, på "slap line" og med humor og underholdning afgjorde han konkurrencen

Tommy medbragte også en fantastisk serie af sine egne billeder. Billeder, der repræsenterede Tommy gennem tiderne.

Klubaften d. 27/11-2008

Afvikling af Region Syds efterårskonkurrence.
Denne gang i Næstved.

Man kan ikke påstå, at det gik Maribo Fotoklub særlig godt, og antallet af medlemmer til at repræsentere klubben kan vi nok heller ikke prale af. Men det kan gøres meget bedre næste gang.

Jakob Købler, der tidligere har være medlem i Maribo Fotoklub var dommer ved konkurrencen, og fremlagde en meget kvalificeret gennemgang og jurering.

 

Klubaften d. 20/11-2008

En skelsættende dag. Efter kort tid på formandsposten har Hans Jørgen, på grund af sygdom, valgt at forlade bestyrelsen. I stedet indtræder Jesper som nyvalgt bestyrelsesmedlem.

På mødet omdelte Hans Jørgen kopi af den korrespondance der har været på nettet omkring en løsningsmodel på sygdomsfraværet.

Det blev også til en fotoaften idet Lønning viste billeder fra "analogperioden" ligesom de billeder der skal udstilles på Lolland Kommune blev vist.

Klubaften d. 13/11-2008

Formanden skrev i en mail at aftenens program er aflyst. Men der var dog stadig aflevering til "Årets billede". På det store billede viser Lønning sin kollektion til udvælgelse.

Her viser Lene sit billede til konkurrencen.

Der var også et par fremvisninger på projektoren. Især håndboldbillederne fra Lars var af meget høj kvalitet.

Klubaften d. 6/11-2008

Der var egentlig afsat "gæst i klubben" på programmet.

Det blev dog ikke til nogen gæst med til sportsfotografering i MariboHallerne. Nogle var dog kun i klubben til billeder og kaffe.

Lars var vært ved Hollandske specialiteter, idet han er blevet far til en lille pige fredag d. 31/10-2008.

Hans havde medbragt tre flotte billeder til udstilling hos Lolland Kommune

Klubaften d. 30/10-2008

Mona Grundsøe fra Næstved fotoklub var dommer ved klubbens konkurrence nr. 3/2008.

Det var Monas første dommeroptræden, og hun gjorde et flot stykke arbejde, og fandt de rigtige vindere.

Mona viste også en lille smagsprøve på sit eget arbejde.

Du kan se Monas hjemmeside på adresssen: http://www.mgfoto.dk

Klubaften d 23/10-2008

Aflevering/gennemsyn af de billeder, der vil dukke op ved bedømmelsen af årets sidste klubkonkurrence.

Konkurrencen bliver hård, idet der blev vist mange og gode billeder på tavlen

Klubaften d. 16/10-2008

 

Der var på den aften dømt "mandefoto". Modellen blev dog udsat et par aftener, og gennemføres senere.

I stedet blev flashanlæget gennemprøvet, og der blev taget en del stilleben.

Klubaften d. 9/10-2008

Her må medbringes 3 annonyme billeder til afstemning blandt medlemmerne.

Hvert medlem fik 3, 2 og 1 point til at anbringe på hver sit billede.

Villy vandt konkurrencen


Klubaften d. 2/10-2008

Klubaften d. 2/10-2008

Anett Lehmann, der nu er gift og bosiddende på det sydlige Lolland, men oprindelig fra Göteborg, viser i aften sine malerier og skitser.

Aktive fotografer kan lære meget af den måde kunstnere ser billeder på, og Anett viste sig ikke at være nogen undtagelse.

Anett formåede at vise billeder hvortil der skal tages stilling (for eller imod). Måden hvorpå der tages stilling adskiller sig ikke fra den måde hvorpå der tages stilling til fotografiet.

 


Klubaften d. 25/9-2008

Bent ser på Arnes billeder.

Torsdag d. 25/9-2008 var gennemsyn af billeder til klubkonkurrence 3/08.

Der blev dog også tid til et gennemsyn af alle de billeder der er afleveret til Region Syds efterårskonkurrence 2008

 


Klubbillede_2

Klubaften d. 18/9-2008

Er afsat til gennemgang af de billeder der skal med til Region Syds efterårskonkurrence.

Der er dog tid til overs hvor nye medlemmer kan få hjælp til mere tekniske detaljer om deres fotografiapparat.

 

På samme klubaften har Fotoklubben AFA sendt en samling fremragende billeder til bedømmelse.

De blev vist for klubbens medlemmer, der ivrigt gennemgik billede for billede.