20160414 Taage Hans

Opgaven siden idst var:

tåge -

i såvel farve som mono fik Kjelds billeder flest stemmer.

Billederne overholdt bare ikke reglerne om at være optaget siden sidste "månedens billede", og derfor blev den rigtige vinder i farve-papir - Ruth, med dette billede.

 20160414 maanedens billede mono

I monochrome blev dette billede vinder med 15 point.

Den store pointspredning kan ses ved at det maximale antal point den aften var 30.

 

Dette billede er Jørgens