20201022 IMG 2937

22/10 - Gæst - Per Rasmussen

 

Pressefotograf Per Rasmussen fra Vordingborg er en hel aften værd.

Pressefotos med spændende indhold var begyndelsen på en utrolig række af spændende billeder.

 

20201022 IMG 2934

 

Men især var naturoptagelserne noget som i den grad satte sig på nethinden.

Metoden med at fotografere fra en kajak når lyset var bedst, gav helt uventede billeder.

Ikke mindst fordi de var lokalt forankret, så bilederne kunne henføres til en kendt lokalitet.

 

20201022 IMG 2936

 

En del af de mange billeder er udgvet i tre bøger, hvoraf klubben har købt en til biblioteket.

 

Per Rasmussen. er utvivlsomt en fotograf vi kan bruge i klubben på et senere tidspunkt.

 

20201016 IMG 2924

15/10 Billedgruppe / Efterårsferie

 

De fremmødte kunne tælles på¨en hånd.

Til gengæld blev der rigtig meget billedsnak.
Jan havde medbragt en række papirbilleder til debat, og Ruth havde en USB-pen med en hel sere af nye billeder, som vi nok skal få at se et par stykker af på papir senere.

 

20201016 IMG 2925

 

-En livlig snak, og det blev senere end normalt.

 

 

20201008 IMG 2915

8/10 Kuvertbilleder

 

Så kom dagen hvor vi åbnede pakken med kuvertbilleder, som var kommenteret af seks medlemmer fra Downstairs.

 

Hvert medlem oplæste alle seks kommentarer fra kuverten på bagsiden.

 

20201008 IMG 2916

 

20201008 IMG 2918

 

God og varieret billedkritik, og ikke mindst spændende for hver enkelt at se andres bedømmelse af sit billede.

 

Nu forestår der et stort arbejde med at give en tilbagemelding til dommerne om de forskellige vurderinger.

 

Tine havde, i anledning af den nært forestående fødselsdag, medbragt en stor kagemand.

Tak for det Tine

 

20201008 IMG 2921

 

 

20201002 DSC04609 i

 

1/10 Evaluering af klubkonkurrence 1/20

 

De billeder, der ikke blev vist af Henrik som antaget blandt de 20 bedste, fik kommentarer med på vejen.

Der var, som sædvaligt, råd og vejledning om forbedringer, men også forundrig over hvorfor netop dette billede ikke var med.

Men det er jo også det der gør vores konkurrencer spændende.

 

Billederne til Region Syds Efterårskonkurrence blev sendt med Kjeld til Vordingborg, der skal afhode konkurrencen.

 

Domer bliver: Jes Lyngsie fra Roskilde
(Fotoklubben Negativ)

 

 

20200925 IMG 2910

24/9 Aflevering til Region Syds Efterårskonkurrence 2020

 

Registreringsstuen havde travlt med at registrere de indleverede billeder.

11 autorer med monochrome, farve-papir og serier deltager i konkurrencen.

 

20200925 IMG 2907

 

Der var også tid til at se de digitale antagelser i mono og farve fra "Den Nationale 2020".

Som sædvanligt enighed om at dommerne på visse billeder var elendige, og at vores billeder er meget bedre. (selvom vi dog fik en del antagelser).
Men helt klart er, at man billedmæssigt i SDF mangler en hel del nytænkning.

 

20200925 IMG 2911

 

 

20200917 IMG 2888

17/9 - Billedgruppe

 

Ikke det store fremmøde - det vidste vi godt - men så blev der rigtig meget tid til billedsnak.

 

20200917 IMG 2893

 

Der blev gravet dybere i hvilke billeder, der var emner til Region Syds Efterårskonkurremnce.

 

Det skal her indskydes, at Ruth havde lavet den mest vidunderlige kage.til kaffen.

 

Hans Chr. havde været på¨kursus hos professionelle fotografer fra Politikkens hus, og fortalte om en pressefotografs tilgang til at lave serier.

 

Hans Christian viste et par opgaver fra kurset, og både billeder og informationen om deres tilblivelse var/er til stor inspiration.

 

20200917 IMG 2901

 

Det skal måske afslutningsvis bemærkes, at der ikke blev noget tilbage af den lækre kage.

Stor tak til Ruth.

 

Men en aften med bileder i centrum og hvor alle kan komme til orde.

Så kan vi bare sige - perfekt klubaften -

 

 

20200910 IMG 2876

10/9 Afvikling af klubkonkurrence 1/20

 

På trods af en lang ventetid på grund af nedlukningen, var det ventetiden værd.

Bedre og mere kompetent dommer end Henrik Laursen skal vi lede længe efter.

 

 

På en rolig, saglig og konstruktiv måde fik vi hvad vi altid drømmer om, når vi har dommer på besøg.

 

I Farve papir gik placeringerne til:

 

1) Elsa Angen

2) Tine Nielsen

3) Jørgen Erik Kozak Nielsen

 

20200910 IMG 2883

 

 

1 I monochrome var placeringerne:

 

1) Elsa Angen

2) Jørgen Kryger Hansen

3) Jan von Deyen

 

20200910 IMG 2884

 

Alle diplomer blev afleveret "coronarigtigt"

 

20200910 IMG 2877

 

Stor tak til Henrik Laursen for igen at sætte en stor og berigende fotoaften.

 

 

20200903 IMG 2873

3/9 MatchRace

 

En konkurrence hvor to tilfældige billeder hele tiden konkurrerer mod hinanden.

 

Brian var aftenens dommer, der med kompetente og velvalgte kommentarer udskilte sine favoritter.

 

Vinder i monochrome blev Søren med dette billede.

 

20200903 mono2

 

I farve blev Ole vinder med dette humoristiske billede.

 

20200903 matchrace 21 farve 1

 

Igen en rigtig god fotoaften med en sjov udskilning af billeder fra en god dommer.

 

 

20200827 DSF2518

27/8 Nakskov Brandmuseum og Havnefronten.

 

Lyset på havnen samt himlen indbød til flotte bileder, og der blev "skudt" heftigt.

 

20200827 DSC06553 b

 

Brian havde sørget for et spændende besøg blandt gamle brandbiler og gamle DKW- biler, der hver for sig indbød til foto, især fordi det var muligt at komme tæt på detaljer.

 

Stor tak til Brian

 

 

 

20200820 Program 001

20/8 Programlægning

 

Der lagt program frem til 2021.

Stort fremøde gav input og ønsker.
Men der er også en masse faste punkter.

 

20200820 IMG 2871

 

 20200813 IMG 2858

13/8 - Ordinær generalforsamling

 

Som en tak til alle for indsatsen med lokaleistandsættelsen var er tapasbord med drikkevarer samt kaffe til alle.

 

Jan von Deyen blev valgt til dirigent

 

 20200813 IMG 2863

 

Lene fremlagde en særdeles fyldig
redegørelse for hvad der var sket i
det forgangne klubår.
Og det var ikke så lidt.

 

20200813 IMG 2864

 

Det fremlagte regnskab blev godkendt.

 

Der var ingen forslag, og dagsordenens
andre punkter blev vedtaget.

 

Til bestyrelse blev valgt:

 

 

Lene Hansen
Jørgen Kryger Hansen
Elsa Angen,

 

 

der konstituerer sig som forrige klubår dog med Elsa som billedsekretær.

 

Som suppleanter valgtes:

Kjeld Andresen og
Søren Holm

 

Revisor:

Jan von Deyen

 

Revisorsuppleant:

Ole Lauritzen

 

Eventuelt:

 

Stor tak til Bent, som dog har lovet at fortsætte arbejdet med udstillinger, så klubben stadig kan nyde godt af Bents store erfaring i klubben.

 

20200613 DSC05942

13/6 Sommerudflugt

 

På forslag fra Lønning kørte vi til Reventlowparken, hvor frokosten, med flydende tilbehør, blev indtaget.

 

Undervejs blev det til et par billeder af de flotte egetræer, der står på markerne som ensomme skulpturer.

 

20200613 DSC05922

 

Dagens udflugt sluttede med et besøg i Birket grusgrav, hvor der findes motiver i overflod.

 

20200613 DSC05975

 

 

20200611 IMG 2814

11/6 Klubaften - Aflevering til SDF

 

Efter tre måneder og fire dage kan vi igen bruge klubhuset.

 

20200611 IMG 2815

 

Det var et glædeligt gensyn med mange medlemmer, hvor det var helt tydeligt at vi havde manglet det sociale samvær omkring billeder.

 

Der blev set billeder på tavlen, og afleveret billeder til SDF's Nationale 2020.

 

Med den kvalitet vi fik på tavlen er der ingen tvivl om antagelser til Maribo Fotoklub igen i år.

 

20200611 IMG 2821

 

 

20200307 Aabent Hus IMG 2742

7/3 Åbent Hus

 

Fremvisning af de nye lokaler for interesserede venner og gæster.

 

20200307 Aabent Hus IMG 2741

 

Og dem var der også mange af fra nær og fjern.

 

20200307 Aabent Hus IMG 2736

 

En god lørdag eftermddag, med en masse fotosnak over et glas vin eller en kop kaffe,

 

20200307 Aabent Hus IMG 2748

 

Og ungdomsskolens tidigere leder ville også have et kig på hvordan det nu tager sig ud som fotoklub.

 

 

20200305 IMG 2732

5/3 LightRoom/Photoshop

 

Tage Klee fra Næstved Fotoklub gjorde os alle en hel del klogere på rigtig mange ting med redigering af billeder.

 

Tage kan ikke alene lære fra sig, han kan samtidig vise hvordan han kommer frem til sine helt fantastiske billeder.

At gøre dag til nat o.s.v.

På en underholdende måde fik vi en masse viden, og en lyst til selv af redigere billeder.

 

20200305 IMG 2730

 

Tages tekniske viden er helt i top, ligesom det kunsneriske udtryk.

 

20200305 IMG 2728

 

 

20200227 IMG 2723

27/2 Afvikling af MatchRace.

 

"To mand frem for en enke" - eller som her - "To billeder frem for en dommer"

 

20200227 IMG 2720

 

Hårdt og brutalt udskilningsløb mellem to billeder på tavlen

 

20200227 IMG 2718

 

Dommer var Lene, der til slut stod med valget mellem to gode billeder i hver sin kategori.

 

Vinder i monochrome blev:
Ole
Vinder i farve blev:
Lønning

 

20200227 IMG 2719

 

 

 

20200220 IMG 2689

20/2 Indlevering - MatchRace

 

Indlevering til en "lille sjov leg" hvor afvikling finder sted d. 27/2 med een dommer, som er Lene.

 

Af samme grund måtte dommeren heller ikke overvære indleveringen, men kunne dog fortrække til køkkenet.

 

20200220 IMG 2691

 

Der blev set billeder fra "Den Nationale".

 

Det er på sådan en klubaften, der lige bliver tid til udveksling af erfaringer, og en lille "brushup" på de mange forskellige konkurrencer og regler.

 

20200220 IMG 2692

 

 

 

20200213 IMG 2678

13/2 Billedgruppe

 

Det var jo ikke det største fremmøde vi har set i klubbens historie, hviket jo nok skyldes at vi holdt kubaften i venterferien.

 

20200213 IMG 2680

Villy viste en klubkonkurrence fra Næstved Fotoklub, hvor han skulle være dommer.

 

Alle billederne på tavlen, og mange kommentarer fra de fremmødte.

 

20200213 IMG 2688

 

Vores nye store arbejdsbord viste sit værd, til demonstration af passepartoutskærer. Et bord vi vil få meget glæde af.

 

 

20200206 IMG 2653

6/1 Kuvertklub

 

Seks medlemmer af Fotoklubben "Downstairs", skal bedømme vores bileder. Hver person har derfor sat seks kuverter til bedømmelse bag på et billede.

 

20200206 IMG 2649

 

Der kan derfor gå nogen tid før resultatet kommer tilbage.

 

20200206 IMG 2658

 

Efter sommerferien forventer vi billeder og kuverter retur med  seks forskellige kommentarer til hvert enkelt billede.

 

 

20203001 IMG 2641

30/1 aflevering til klubkonkurrence 1/20

 

En pokal som årets fotograf 2019 blev afleveret til Hans Christian.

 

20203001 IMG 2638

 

Og det var nu første gang der skulle præsenteres billeder til klubkonkurrence i de nye lokaler i Stokkemarke.

 

20203001 IMG 2639

 

Der var opsat spot i loftet for at give ekstra lys til billederne.

 

20203001 IMG 2646

 

Lyset gav et fint lys på alle billeder.

 

Og der var, med de mange billeder også lidt af en opgave til billedsekretæren.

 

20203001 IMG 2647

 

 

20200123 IMG 2636

23/1 - 5 billeder til debat

 

20200123 IMG 2631

 

Hvert medlem kunne medbringe fem billeder, som han/hun gerne ville have kommentarer til og response på.

Det nye klublokale har vist sig velegnet til tavlerne fra det gamle klublokale, så det blev til en livlig debat,
Og på en klubaften kan alle naturligvis altid vises hvad man har lavet og høre andres  meninger efterfølgende.

 

Elsa har modtaget tre guldmedaljer som hun har fået i Nordiske Mesterskaber i Fotografi.
Fantastisk flot præstation, og derudover et antal antagelser.
De Nordiske mesterskaber finder sted hvert år, og måske skulle vi i klubben finde en aften til flere deltagelser.
Det er digitalt, og kan gøres fra klubbens PC nu hvor vi har internet i lokalet.

 

20200123 IMG 2634

 

 

20200116 DSC05080

16/1 Fototur til Nykøbing F.

 


Foto i tunnel med modeller.

Et godt fotosted med farvet belysning og stemning, var en udfordring til det kreative foto.

 

20200116 Z DSC05127

 

Der var bagagerumskaffe med småkager inden turen igen gik til Maribo.

 

20200116 DSC05113

 

 

20200109 IMG 2627

9/1 Programlægning

 

Første egentlige møde i det nye klublokale, der vel nærmest må betegnes som et klubhus.

Alle var glade for den mængde plads, der nu er til rådighed, og de muligheder som det giver.

 

20200109 IMG 2625

 

Det gav sig også udslag til ønsker om fotoaftener hvor vi bruger de nye muigheder.

 

Programmet blev lagt frem til sommerferien.

 

20200109 IMG 2623

 

Men - men - men - lokalerne er langt fra færdige, og der står meget tilbage der skal på plads hænges op males .s.v.

 

Så vel mødt.
Der er arbejde til alle, der vil give en hånd med
.

 

 

 20200102 IMG 2604

400 px

2/1 Sildebord

 

Traditionere i hævd holdt vi sildebord med godt nyt fotoår til alle.

 

Årets pokal for "årets billede" i monochrom blev overrakt til Elsa.

 

20200102 IMG 2614

 

Det var også et farvel til klublokalet og lørdag begynder flytningen af alt inventar m.v. til lokalerne i Stokkemarke.

 

20200102 IMG 2611