Interne konkurrencer i Maribo Fotoklub

 

Der afholdes fire interne fotokonkurrencer årligt:

Der må afleveres op til 6 billeder i alt i to kategorier:

  • Monochrome papir og
  • Farve-Papir.


Der kan sammensættes efter eget valg. Der må dog højst være 4 billeder i en kategori.


Et andet antal mindre end 6 er altid tilladt, så længe en enkelt kategori ikke indeholde mere end 4 billeder.

Hvis der afleveres serier gælder en serie for eet afleveret billede. En serie må bestå af min. 3 og max. 6 billeder.

Hvad er monochrome-papir ?
Billeder, der på normal betragtningsafstand fremstår monochromt.
Rene gråtonebilleder og billeder der er totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede.
Der må ikke være spor af andre farvetoner end den der er benyttet til toningen.
Partielttonede billeder er ikke tilladt som monochrome.

Hvad er farve-papir ?
Billeder, der indeholder mere end een farvetone.
Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med een partiel farvetone, samt øvrige billeder der ikke kan regnes for monokrome.

Størrelse og montering.
Papirbilleder skal monteres på let støttekarton eller i passepartout
med ydermål på minimum 25 x 35 og maksimum 30 x 40 cm.
Den maksimale tykkelse må ikke overstige 3 mm.
Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelser
må ikke deltage.

Alle billeder til klubkonkurrence skal indberettes via hjemmesiden før afleveringen.
Det tildelte billednummer skal fremgå af en label placeret i øverste venstre hjørne af billeders bagside.
Evt. billedtitel kan anføres på en særskilt label anbragt ved siden af billednummeret.

 

Årets billede

 

Der må afleveres eet billede i hver af kategorierne monochrome papir og farve-papir efter eget valg.
Billedet skal være optaget efter forrige indlevering til "Årets billede".
Billederne skal overholde de regler, der er gældende for klubkonkurrencer.

Emnerne er frit og alle billeder, der overholder reglerne for interne klubkonkurrencer kan deltage, også selvom de er blevet placeret som nr. 1, 2 eller tre i en klubkonkurrence i løbet af året.

Hver autor må således aflevere to billeder, eet i monochrome og eet i farve-papir.

Ved et billede gælder samme regler som ved klubkonkurrencer, idet et billede kan bestå af en serie billede.

 

Billeder indleveret til "årets billede" må ikke indeholde andre oplsyninger end medlemsnummer og evt. titel.

Klubnummer skal anbringes på bagsiden i øverste venstre hjørne.

Billeder til "årets billede" skal ikke indberettes men blot afleveres senest på den fastsatte afleveringsaften.

 

Månedens billede

 

Der kan deltages i to kategorier: Monochrome papir og Farve-Papir.

Hver autor må deltage med et billeder i hver kategori.

Emnerne kan være frit eller med emne, og alle billeder, der overholder reglerne for interne klubkonkurrencer kan deltage. (også serier)

Et billeder, der kåres til "månedens billede" kan ikke efterfølgende deltage i denne konkurrence.

Billederne jureres af de tilstedeværende medlemmer efter pointsystem.
En autor kan ikke give point til egne billeder.

Der kan kun deltages i månedens billede, såfremt autor selv er til stede.

Månedens billede/r skal ikke indberettes, men afleveres på afviklingsaftenen.

 

Region Syd

 

Region Syd afholder en forårskonkurrence og en efterårskonkurrence.

Kun aktive medlemmer i de fotoklubber der er medlem af sammenslutningen RegionSyd, kan deltage.

Sidste frist for indlevering til forårskonkurrencen er 31/3
Forårskonkurrencen afvikles den sidste torsdag i maj måned.


Sidste frist for indlevering til efterårskonkurrencen er 30/9.
Efterårskonkurrencen afvikles den sidste torsdag i november måned.

Nye medlemmer, der skal deltage i en konkurrence skal meddeles RegionSyds billedsekretær så hurtigt som muligt
Efter 20/3 og 20/9 vil det ikke længere være muligt at indrapportere billeder, hvorimod aflevering kan finde sted i klubberne frem til hhv. 31/3 og 30/9
Det er en forudsætning for deltagelse at billederne er indrapporteret..

Alle billeder skal være Region Syds billedsekretær i hænde senest en uge efter sidste afleveringsdag i klubben.

Der må indleveres op til to billeder i hver af kategorierne

  • Monochrome - papirbilleder
  • Farve-Papir - papirbilleder
  • Serier - papirbilleder - (antallet følger reglerne i SDF)

Reglerne for størrelse og montering følger reglerne som er fastsat for konkurrencen ”Den Nationale”, der afholdes af Selskabet for Dansk Fotografi.

Numrering af billeder sker ved at indrapportere billederne via siden:

http://fotoklub.dk/regionsyd/konkurrencereg/ og følge anvisningen.

De tildelte numre skal, med en label, påsættes billedets bagside i øverste venstre hjørne, når billedet ses retvendt bagfra.

Hvis billedet har en titel, skal denne ligeledes fremgå via en label, der placeres øverst på bagsiden (f.eks. ved siden af nummerlabelen).

Derudover må der ikke anføres tekst eller andet på billedets bagside.

Da koden er forskellig ved hver konkurrence, fås koden hos billedsekretæren i klubben.

Alle billeder indleveres i medlemsklubben.

Afvikling af konkurrencerne sker på skift mellem de deltagende fotoklubber.

Den arrangerende klub påtager sig følgende.

  • Valg af dommer
  • Indkøb af dommergave (f.eks. vingave)

Dommeren skal være samarbejdsudvalgets medlemmer bekendt senest tre måneder før afviklingen.

 

Selskabet for Dansk fotografi

 

Der må afleveres op til 4 billeder i alle kategorier.

Reglerne for billeder afleveret til Selskabet for Dansk Fotofrafi's årlige konkurrence ses bedst i bruchuren "Alt om SDF".
Brochuren kan downloades eller ses på siden:

http://www.sdf.dk (PDF-fil fra SDF's hjemmeside)

Billederne indkaldes via program fra Maribo Fotoklub

Billeder til SDF skal indberettes via SDF's hjemmeside med personligt logon.

 

Digitalaftener

 

Når der medbringes digitale billeder til fremvisning på en klubaften, må der pr. autor max. medbringes 15 billeder medmindre andet er aftalt.