Persondatapolitik


Persondatapolitik for Maribo Fotoklub – og Maribo Fotogruppe

Maribo Fotoklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppes behandling af dine personoplysninger.
Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe dine personoplysninger

Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  • Når du indmelder dig som medlem af Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe, eller udøver medlemsaktiviteter.
  • Når du tilmelder dig som medlem af Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe eller ønsker at gøre brug af Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer

Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe indsamler for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en mundtlig aftale relateret til Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe.

  1. 2. Hvornår videregiver (Foreningens navn) dine personoplysninger

Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig.

  • Til Region Syd i forbindelse med samarbejdet mellem fotoklubberne og til registrering af dine placeringer i afholdte konkurrencer.
  • Til Selskabet for Dansk Fotografi i forbindelse med Maribo Fotogruppes tilhørsforhold til selskabet.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos .

  1. 3. Hvordan beskytter Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe dine personoplysninger

Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppes sikkerhedsprocedurer og processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppes sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

  1. 4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe behandler om dig, kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem (fremgår af hjemmesiden).

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe behandler om dig.
Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe ikke tilbyde dig de services, der fremgår af et medlemskab.

  1. 5. Hvor længe opbevarer Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe dine personoplysninger - løbende sletningsforpligtelse

Hos Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål såsom administration af dit medlemskab af Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe med Region Syd og Selskabet for Dansk Fotografi, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler  af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

  1. 6. Hvad sker der, når Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe ændrer denne persondatapolitik

Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Maribo Fotoklub eller Maribo Fotogruppe på en af de emailadresser på bestyrelsen, der fremgår a hjemmesiden www.fotoklub.dk

  1. 7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.