Vi må desværre stoppe rejseopsparingen.

Regeringen har vedtaget en terrorlov, der indebærer at alle midler der står på konti der er registreret ved et CVR-nummer og som er en forening, skal oplyse følgende for fortsat at kunne disponere.

Foreningens vedtægter (Region Syds Rejseopsparing har ingen vedtægter)

Forslaget fra banken (Jyske Bank) er at vi indkalder til en stiftende generalforsamling med henblik på at lave en forening til Region Syds Rejseopsparing.

Vi skal så aflevere udskrift at de vedtagne vedtægter, samt referat af den stiftende generalforsamling.

Der skal vælges en formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem, og der skal udstedes prokura fra generalforsamlingen til den/de der kan disponere.

Den/de personer skal herefter aflevere kopi af såvel pas/førerbevis samt sygesikringsbevis.

Ligeledes skal der afgives ledelseserklæring og regnskab (eller i mangel på samme, et budget)

Alt dette for at de indsatte midler ikke bliver brugt til at finansiere Islamisk Stat, men helt efter hensigten bliver brugt til at rejse for.

Alle banker har fået pålagt at bringe dette i orden, så årsagen er ikke banken men lovgivningen.

Dette har vi naturligvis overhovedet ingen mulig for at indfri, og vi må derfor hurtigst muligt udbetale de opsparede midler.

Vedtaget på samarbejdsudvalgsmøde mellem klubberne d. 8/2-2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ikke længere gældende:

 

Region Syd, dvs. Maribo Fotoklub, Fotoklubben Guldborgsund, Næstved Fotoklub og Vordingborg Fotoklub, har en rejseforening hvor vi hver halvandet år tager på fototur til udlandet.

Hvert medlem af rejseforeningen indbetaler et individuelt beløb hver måned.
Det bringer os mange forskellige steder hen, og siden 1985 har vi været godt 20-30 personer hver gang turen har gået til en europæisk destination.
Turene har således bragt os til eksempelvis;

Flere af destinationerne er desuden blevet besøgt mere end én gang.