Spring til indhold

18/8 – Ordinær generalforsamling

  • af

Jan von Deyen blev valgt til dirigent

Lene fremlagde bestyrelsens beretning, der blev
godkendtuden andre bemærninger end at det var
meget fyldestgørende, og at det var ganske mange
aktiviteter der var opnået i det forgangne klubår.

Det fremlagte regnskab blev godkendt, idet
kassereren redegjorde for det underskud
regnskabet viste.
Der var betalt et forholdsmæssigt stort gebyr for
en postering, som kulbben ikke kunne vide ville
fremkommen.
Der var dog afsat et beløb til betaling af posten,
men der var yderligere fremkommet gebyr fra
2014 til dato.

Der var ingen forslag, og dagsordenens
andre punkter blev vedtaget.

 Til bestyrelse blev valgt:

Lene Hansen
Jørgen Kryger Hansen
Jan von Deyen,

der konstituerer sig som forrige klubår dog og
med Jan som billedsekretær.

 Som suppleanter valgtes:

Kjeld Andresen og
Søren Holm

 Revisor:
Jørgen Erik Nielsen

 Revisorsuppleant
Ole Lauritzen

Event

Tags:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.