Spring til indhold

3/11-22 Aflevering til Årets Billede

  • af

Eet billede pr. autor optaget siden seneste indlevering, d.v.s. fra 2022.

Næsten samtlige medlemmer medlemmer deltog i begge kategorier, så der indkom 25 billeder til bedømmelse hos dommeren.

Resultatet er, som sædvanligt, henlagt til juleafslutningen hvor det nye “årets fotografer-” kåres.

Billeder på tavlen var både med papir og digital idet Lene og Jørgen medbragte papirbilleder og Lønning, Hans Christian og Jørgen Erik hver havde en USB-pen med billeder.

Den nye hjemmeside, som er mobilvenlig, blev introduceret og med lidt hjælp taget i bruge via mobilerne

Tags:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.