Spring til indhold

2/3-23 Peter Birk

  • af
Peter Birk

Klubaften med Peter Birk i galleri Boderne i Næstved.

Her kørte ingen forgæves.
Peter gav præcist den oplevelse af billeder og foredrag, der sætter tanker i sving sammenholdt med en fortælling, der gik fra det klassiske turistbillede til det tænkte billede til et digt.

Maribo – Næstved og Vordingborg fotoklub fyldte galleriet til sidste plads

Salen i galleriet var fyldt, og også ud over hvad der var tilladt.
Ingen gik skuffet derfra, og som supplement kunne du købe fotobøger, der indeholdt mange af de billeder der blev fortalt om..

Billeder og foredrag hørte sammen som en enhed og at høre fortælleglæden sammenholdt med billederne gjorde oplevelsen intens.

Peter Birks fotoudstilling i galleri Boderne i Næstved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.