Spring til indhold

31/8-23 Ordinær generalforsamling

  • af

Jan von Deyen blev valgt til dirigent

Lene fremlagde bestyrelsens beretning, der blev
godkendt uden andre bemærkninger end at det var
meget fyldestgørende, og at det var ganske mange
aktiviteter der var opnået i det forgangne klubår.

Det fremlagte regnskab, der udviste et overskud på kr. 778,25, blev godkendt,

Der var ingen forslag, og dagsordenens
andre punkter blev vedtaget.

 Til bestyrelse blev valgt:

Lene Hansen
Jørgen Kryger Hansen
Jan von Deyen,

der konstituerer sig som forrige klubår.

 Som suppleanter valgtes:

Kjeld Andresen og
Søren Holm

 Revisor:
Ole Lauritzen

 Revisorsuppleant
Jens Larsen

Eventuelt.
Lønning indbød til en fototur

Aftenen sluttede med lækker mad og kager.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.